1. 1.
    Uludağ sözlüktür. Muhtemelen ekşi sözlüğün bir yansıması.
    2 ... expected3