1. 1.
    Emevî Hâlifeliği'ne adını veren Ümeyye bin Abdişems'in oğludur.
    -1 ... dore guido orefice