1. 1.
    h.nihal atsız'ın kömen şiirinden iki mısra. (bkz: kömen)
    -1 ... eneziker