1. 1.
    Osmanlı Devleti’nin son, Türkiye’nin ilk hukukçularındandır. istanbul Üniversitesi’nde öğretim üyeliği ile Medeni Hukuk alanında ordinaryüs profesör olmuştur.(d. 1881, işkodra, Arnavutluk-ö. 1957, istanbul)
    ... true