1. 1.
  2. Mahmud ve hükümetin yeniçerilere güvenmemesi üzerine padişah tarafından yeni bir ordu kurulması isteniyordu.Padişah yeniçerilerden gelen tepkilere rağmen eşkinci ocağını kurmuş; fakat yeniçeriler buna isyan etmiştir.Bunun üzerine padişah 2. Mahmud yeniçeri ucağını kaldırmıştır.
  (bkz: vakai hayriye) *
  2 ... mertpayn
 2. 2.
  Eşkinci Ocağı II. Mahmut tarafından kurulan askeri yapıdır.

  Alemdar Vakası'ndan sonra yeniçeri ocağını ortadan kaldırmak isteyen II. Mahmut, onun yerini alması için eşkinci ocağını kurdu. Bunu bir tehdit olarak gören yeniçerilerin ayaklanması, Vaka-i Hayriye'ye giden süreci hızlandırdı.
  -1 ... ece kscg