1. 1.
    (bkz: alagavat)
    (bkz: trollük ile gevşeklik arasındaki ince çizgi)
    -1 ... davegurneyyy