1. 1.
  Adam adamdır olmasa da pulu,
  eşek eşektir atlastan olsa da çulu.

  emanet eşeğin yuları gevşek olur.

  eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.
  1 ... durak bilgi
 2. 1.
  Oku adam ol, baban gibi eşek olma veya
  Oku adam ol baban gibi, eşek olma.

  Virgülün gücü!
  2 ... zeytinyagli dolma kalem
 3. 2.
  Ah eşeklik!

  Haberdar olmayan yerden, semadan
  Kalır âzâdeser elbet ezadan,
  Nasibin yoktur ey âkil safadan,
  Doğar korkunç teessürler zekâdan.

  Felekten kâm alırdın sen de bîşek,
  Eğer olsaydın eşşeklerden eşşek.

  Eşektir en büyük tebrike elyak
  Eşeklik lütfü talidir muhakkak
  Meserretsiz kalır zannetme ahmak,
  Ne nimettir, en nimet humku-mutlak;

  Onun meftunuyum candan yürekten,
  Saadetlere doğar hissetmekten.

  Eşek bîhis bakar yaksan cihanı,
  Telaş etme, düşünmez inü ânı,
  Tutuştursan da hattâ âsümanı,
  Şikâyetsiz kalır mutlak lisanı.

  Eşektir, zevki aşkındır başından,
  Ne anlar kâinatın göz yaşından.

  Şu eşk âlûdü - matem âşiyânlar,
  Verirken kalbe suzişler, figanlar,
  Olur ta arşa vasıl "el-âman"lar,
  Fakat merkep kadar mes`ud olanlar;

  Eşektir zevki bîkaydiye timsal,
  O âli zevki bir şey etmez ihlâl,
  Yaşar endişeden âzâde, hoşhâl,
  Onundur bence en revnaklı ikbal;

  Neşat, ümmit, emel, ârâm onundur,
  Onundur en mübeccel nâm onundur.

  Tefekkürlerle olmaz ömrü kûtâh,
  Değil zâlim hakikattlerden âgâh,
  Bakar ferdaya emniyetle hergâh,
  Bulur pek çok hayalî ilticagâh,

  Bu matemgâhta kalmaz bir teselli,
  Keder bilmez ne parlak bir tecelli.

  Uyup idrâke nevmit olma bir an
  Eğer mümkünse en boş va`de aldan,
  Ölümden sonra her nimet senin san,
  Yaşarken muztarip, mahkurü giryan;

  Yarat bir gizli hikmet, müsterih ol,
  Bırak şekvayı şükret sen de bol bol.

  Şu süfli yerde ben, kalmakta cahil,
  Biraz ârâma oldum belki nail,
  Bu fikrimden rücuum gayri kabil,
  Derim, olsam da bir nihrir-i kâmil:

  Değersiz bence insanlık, meleklik,
  Eşeklik, ah eşeklik, ah eşeklik!..
  ... bahcebizizgulbizdedir
 4. 3.
  eşeğin ölümü köpeğe ziyafettir (düğündür).
  1 ... durak bilgi