1. 1.
  eşeklerin kendi kedilerini yönettikleri ülke. demokratik ve özgürlükçü bir cumhuriyettir. anayasası dünyanın en sade ve akıcı anayasıdır.

  -eşekler özgür doğar ve özgür yaşarlar.
  -eşekler için sınırsız bir anırma serbestisi vardır.
  -eşeklerin atlarla veya zebralarla çiftleşme hakkı vardır.
  -her eşek istediği kadar sıpa sahibi olabilir.
  -semerler anayasanın izin verdiği ölçülerde kullanılan iş aletleridir.
  -insanlarla olan ilişkilerde öncelik devletin kutsal çıkarlarıdır.
  -eğitim hakkı kutsaldır.
  -çalışma bir eşek için vazgeçilmezdir. lakin kölelik yasaktır.
  -anayasanın bu maddesi dahil hiç bir maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez.
  -1 ... uvjb
 2. 2.
  milli marşı arkadaşım eşek olan cumhuriyet. kırsal kesimlerde gördükleri cinsel istismar ve gıda sanayisi muameleleri yüzünden isyan edip kurmuşlardır.
  2 ... nickname