1. 1.
    hain darbe girisiminden sonra köylerde yaygin bir kullanimdir.
    -3 ... erector