1. 1.
    Üretilen mal ya da hizmetin ve bazen bu mal ve hizmet birleşiminin üretildiği yerde tüketim eylemine dökülmesi durumudur. Standardize etmek anlık faktörlere bağlı olduğu için zordur. Bu sebeple de söz konusu işletmeye getireceği çarpan etkisi olumlu veya olumsuz yüksek olur. Kalite ve standartlaşma bir süre oturtulsa bile anlık unsurlara dayalı olarak değişmesi hal ve durumunda farklılık göstereceği için değer maksimizasyonu bakışının zedelenmesine sebebiyet verebilir.
    2 ... yagmurun rengi