1. 1.
    eğer ki eğitim dediğimiz süreç, yaşamın her anını içine alıyorsa, öğretimi ve deneyimi de hali hazırda içerisine alacaktır. yani deneyim de eğitimin bir parçasıdır. eğitim durmaz, formal ve informal olarak devam eder. deneyim ise biraz daha dar bir kavramdır; informal olarak deneyimler edinilebileceği gibi formal olarak da okullarda deneyler yapılarak öğrencilere deneyimler yaşatılmaktadır.

    karşılıklı olarak ele alınamayacak iki kavramın karşılaştırması üzerine kurulmuş, ancak yine de tartışılmaya değer bir sorunsaldır. sosyal konularda doğru hiç bir zaman bir tane değildir.
    1 ... eraslan5