1. 1.
    Eylül ayında başlayıp haziran ayına kadar süren başladığındaki takvim yılı ile bittiğindeki takvim yılı ardışık (örnek: 2010-2011 gibi) olan önceden hesaplanarak tatil ve benzeri durumların düşülmesi ile toplamda yaklaşık 190 işgünü olan zaman aralığıdır.
    ... fuzuliican