1. 1.
    dokunma duyusunun keskinliğini ölçen aygıttır. bu aygıta weber pergeli de denir. bu pergelin iki ayağını insan cildinin çelitli yerlerinde dokundurarak şu önemli sonuç elde edilmiştir: dokunma duyarlığı, nesneleri ellemeye alışmış olmak oranında artmaktadır, duyum eşiği de bu oranda küçülür. duyumölçer, insan cildinin çeşitli yerlerine dokundurularak deneğe bir mi iki mi sivri uç duyduğu sorulur. örneğin pergelin ayakları arasındaki açıklık iki milimetre olduğu zaman, avuç içinde bir parmak uçlarında iki karşılığı alınır. avuç içinde her iki ucu da duymak için pergelin ayaklarını bir buçuk santimetre açmak gerekir, dirsekte bu açıklık iki buçuk santimetre olmaktadır. uçlar bu kadar açılmazsa denek ancak bir uç dokunumu duyar baldırlarda iki ucu duymak için pergelin ayaklarını beş santimetre açmak gerekir, çünkü baldırlar nesnelere dokunmaya pek az alışmışlardır.

    (bkz: duyum keskinliği)
    (bkz: keskinlik)
    ... kahraman zorbey