1. 1.
    %90 kadın %10 erkeklerin uğradığı duygusal şiddet.
    1 ... 1oyok
  2. 2.
    bu çok var ve yapay diye kimse dikkate almıyor. sırf fiziksel yansıması olması lazım yani. oysa duygusal sömürü ve şiddet bir gerçektir. toplumsal baskı da buna örnek. toplumu komple dava edeceğim.
    2 ... allah yok din yalan