1. 1.
    bizdeki yerin kulağı vardır atasözünün farsçadaki karşılığıdır. neden duvarın faresi olur anlaması güç ama kullanımı böyledir.
    ... jamiryok