1. 1.
    isveçte tokatlanıyor olabilir.
    ... prensest