1. .
  osmanlı devletinin doğal sınırlara ulaşması (batıda atlas okyanusuna, doğuda kafkas dağlarına, güney de ise büyük sahra çölü ve hint okyanus'una',
  batıda avusturya, doğuda iran gibi güçlü devletlerin genişlemeyi engellemeleri,
  avrupa'da rönesans ve reform hareketleri sonucu düşünce hayatındaki gelişmeler ve buna bağlı olarak coğrafi keşiflerin meydana getirdiği ekonomik zenginlik,
  avrupalıların osmanlı devleti'ne karşı düşmanca tutumlarıdır.
  1 ... ece kscg
  #6727808 :)