1. 1.
    Suriye-Irak sınırına yakın bir yerde bulunan bir yazıt . Bu yazıtta hun/türk kabilelerinin M.S. 3. yüzyılın ortalarında KAPGAN, TOPÇAK, TARKAN BEY, KUBRAT ve KURTAK gibi kabile şefleri önderliğinde DOĞU ANADOLU'ya indikleri belirtilmektedir.
    2 ... ismail gaspirali