1. .
    bir yazarı okur okur ve ardından içlenirsiniz. işte ardından o an gelir ve "du bakem bişiler yazayım sunun hakkında" dersiniz.
    -1 ... hicbirseygorundugugibidegildir
  2. .
    beni benden aldı götürdü denilen anlardır.
    ... parantez