1. 1.
  işte güneş soğudu
  ve yeryüzü nimetleri yok oldu
  ve tepelerde soldu otlar
  ve sonra
  sığmadı toprağa ölüler.

  Ve gece birleşmişti topluluk ve başkaldırıyla
  bir ayna görüntüsü gibi bulanık
  bütün renksiz pencerelerde
  ve yollar bırakmıştı karanlığa doğrultularını.

  Gayrı düşünmedi kimse sevdayı
  gayrı düşünmedi kimse utkuyu
  ve düşündüğü de yoktu kimsenin artık.

  Yalnızlığın kovuklarında
  doğdu boşluk
  afyon ve ban-otu kokuyordu kan
  gebe kadınlar başsız çocuklar doğurdu
  ve beşikler utanç içinde gömütlere gizlendi.

  Karanlık ve buruk zamanlardı.
  Ekmek yok etti
  yalvaçsı tansıkların gücünü
  aç ve umutsuzca
  göçtü peygamberler
  adanmış topraklardan
  ve yitik kuzular
  duyamadı artık çoban seslenişlerini.

  Devinim, renk ve biçim
  dönüyordu sanki aynaların gözlerinde
  yukarı ve aşağı doğru
  ve ışıtan kutsal bir hâle
  yandı ateşler içindeki bir şemsiye gibi
  kaba soytarıların kafaları
  ve utanmaz fahişelerin yüzleri etrafında.

  Acı ve zehirli buharıyla
  çekti alkolün bataklığı
  etkisiz entelektüel yığınını
  dibe
  ve iğrenç fareler
  kemirdi eski dolaplardaki
  altın yapraklı kitap sayfalarını.

  Güneş ölüydü.
  Ölüydü güneş
  ve yitirmişti anlamını yarın sözcüğü
  çocuk anlaklarında.
  Bu tuhaf eski sözcüğü çizdiler
  defterlerindeki kara bir mürekkep lekesi gibi.

  insanlar
  yığınla başarısız insan
  geldi gitti bir sürgünden bir sürgüne
  ürkerek, felç içinde ve şaşkınca
  kendi cesetlerinin çirkin yükü altında
  ve acı yüklü öldürme isteği
  büyüyordu ellerinde.

  Bazen bir kıvılcım
  miniminnacık bir kıvılcım bu sessiz ve cansız
  topluluğu infilâk ettiriyordu-
  Atılarak üzerlerine
  kestilerdi erkekler birbirlerinin boğazını
  ve ırzına geçtilerdi küçük kızların
  kanlı bir yatakta.

  Kendi zalimliklerinde boğuldular
  ve müthiş bir suçluluk duygusu
  felç etti kör ve miskin ruhlarını.

  Törensel idamlarda
  fırlatırken darağacının ipi
  ölünün gözlerini yuvalarından
  çekilirdi onlar kendi kabuklarına
  ve yaşlı yorgun sinirleri
  titrerdi
  şehvetle.

  Ama bulvarlarda görürdün
  her zaman bu küçük canileri
  durmuş bakarken
  fıskiyelerin sonsuz devinimlerine.

  Belki de hâlâ
  donmuş derinliklerindeki
  ezilmiş gözleri ardında
  yaşayan, yarı canlı
  bir şey var
  en sonunda inanmak isteyen
  suyun temiz türküsüne.

  Belki
  ama ne de sonsuz bir boşluk bu.
  Güneş ölüydü
  ve bilmiyordu kimse
  yüreklerimizden uçan
  üzgün güvercinin
  inanç olduğunu.

  Ah - tutuklu ses
  senin umutsuz ihtişâmın asla
  kazamayacak nefretli geceden
  ışığa doğru uzanan bir tünel
  ah - seslerin son sesi...

  Foruğh Farrokhzad
  ... mulayim