1. .
    insanlığın teknolojik olarak herhangi bir gelişmişlik düzeyine ulaşamamış olması durumudur. maalesef bugüne kadar yoğurt dışında hiçbir icadımız olmaması buna acı bir örnektir.
    ... bill of exchange