1. 1.
    Sümer mitoslarında geçen dumuzi tanrısının ismi ile domuz hayvanın isminin benzer olması gariptir.

    Bu hayvanın yenilmesinin haram olması ise ayrı gariptir.
    ... id est