1. .
    fakültelerin içindekiler mi dışındakiler mi ? önce bu sorunun cevabını verdikten sonra değerlendirilmesi gereken köpeklerdir.
    1 ... kuba gibiyim kendi kendime yet
  2. .
    fakülte içinde veya dışında olsalar da köpek köpektir denmelidir.
    ... yani diyor ki