1. 1.
    hem mecazi hem de gerçek manada cenabetlik bir durumdur.. duşta sevişmenin verdiği hazzı duşta işkenceye çevirir..
    ... draco von hagen