1. 1.
    müzik ile zeka arasında korelasyon kurulunca cevabı belli olan soru.
    1 ... gelenek karsiti sekuler hero 2