1. 1.
    Sunulan yiyeceğin az olması durumunda söylenir.
    ... nevilevile