1. .
  Yirmi dört şamar!
  Yirmi beş şamar!
  Anacığım sarar beni
  gece gümüş kâğıtlara.

  Ah, yol muhafızı,
  ah, yol muhafızı,
  ne olur bir yudum su!
  Balıklardan, kayıklardan,
  ne olursun, bir yudumcuk!

  Ah, muhafız komutanı,
  ah, muhafız komutanı,
  yan gelmişsin odanda!
  Hani ipek mendiller,
  kurulayım yüzümü!

  Federico Garcia LORCA
  1 ... mulayim