1. 1.
    Türkiye’de zor bulunur. Bulunsa bile muhtemelen o kız kaşardır.
    -1 ... verem eder geceler