1. 1.
    Hastanın, sırtüstü yatırılarak dizlerinin bükülüp bacaklarının karına doğru çekilerek
    verildiği pozisyondur.
    Kadın doğum muayenelerinde kullanılaran pozisyondur.

    Ayrıca üroloji doktorları tarafından yapılan sistoskopi ameliyatlarında da, hasta bu pozsiyondadır.
    ... cadiaysegul