1. 1.
    D'orkestr .
    Orkestra anlamında kelime.
    ... ayk73