1. 1.
    supleman kullanmak sunnettir.

    selam ve duva ile.
    1 -1 ... erectov