1. 1.
    192837456 kişi ile aynı abdesthaneyi kullanmak durumunda kalmaları, ağız burun sümkürülen ortamlara temas etmeleri ve ıslak ayaklarına mantara yol açacak şekilde çorap giymeleri göz önünde bulundurulduğunda bir kez daha ortaya çıkan gerçeklik.
    2 -2 ... nardaninciler