1. 1.
    Kapağına bakarak kitabı yargılama anlamına gelmektedir. Literatürde deyim olarak geçer. Güzel bir benzetmedir. Bizdeki tabir ise kimseyi dış görünüşüyle yargılama olarak kullanılır.
    4 ... counterintuitive