1. 1.
    Hainlik, inatçılık yapmak.
    ... nevilevile