1. 1.
    yağmur da çişi.

    selam ve dua ile.
    ... erectov