1. .
    kanmak, inanmak anlamlarına gelen bir deyimdir.
    ... ferruzohestanpalas