1. 1.
    dolaylı yoldan giren kazığın farkında değildir.
    -1 ... leyte