1. 1.
    4 yıl önce söylenebilecek bir sözdü.
    1 ... comarlarin korkulu ruyasi