1. 1.
    Trollük diye bir olay varsa bu onun en dibidir.

    Dolağğrrr.
    ... sirinlerim tahtani