1. 1.
    inandıklarını söyledikleri tanrıya ortak koşmalarını ne yapacağız peki? Tüm ilahi metinlerde ve tüm kutsal kitaplarda başta "bozgunculuk yapma, kan dökme" denildiği halde bunu hiçe sayarak hatta değiştirerek dünyanın kanını emmelerini nereye koyacağız peki? tanrının adını dile getirdikleri halde dinini bozmalarını, hükümlerini hiçe saymalarını, nefislerine göre yaşamalarını dünyaya tapınmalarını, bu uğurda tüm dünyayı yangın yerine çeviren vahşi kapitalizmin kulu köpeği emireri olarak deccala tağuta ve şeytana hizmet etmelerini yok mu sayacağız yani? Tanrıya inanıyorlarmış. Baksen şu işe. Savaşla faizle fuhuşla sömürüyle zulümle iktidarlarını ayakta tutanlar, siyonizme hizmet edenler, nefislerini ilah edinenler doların üzerine "biz tanrıya inanırız" yazsa ne olur yazmasa ne olur? Adalet ve merhameti olmayan zalimleri, doların üzerindeki tanrı kurtaramaz.

    Müslolara gelince, dolar alarak kime hizmet ettiğini bilmeyen, bilse de işine gelmeyenler, evet bu vebalden yakayı kurtaramazsınız. Sizi tanrı da kurtaramaz. Allaha iman edenler, eğer kafirlerle her yönden cihadı terk ederseniz, zillette kalmaya mahkumsunuz. Cihat sadece kılıçla olmaz. Bugün en büyük cihad, ekonomik cihaddır. Millete dolarını bozdurttan devlet erkânı, ateşi önce siz yakacaksınız. Her konuda Millete örnek olacaksınız. Yoksa hep birlikte milletçe tokat üstüne tokat yemeye devam edeceğiz. Zira su uyur düşman uyumaz. Onlar asla vazgeçmezler.
    2 ... gazeloglu