1. 1.
    dolandırılmamak, soyulmamak ve kandırılmamak için büyük bir çaba göstermek zorunda kalınan ülkedir. gelişmiş bir ülke değildir çünkü gelişmiş ülkelerdeki insanlar bunu yapmak zorunda kalmaz.
    ... anambunelan