1. 1.
  2 Nisan’da ölüsü bulunan Ali Şükrü Bey’i Mustafa Kemal’in Muhafız Birliği Kumandanı Giresunlu Topal Osman’ın öldürdüğü anlaşılmıştı. Çatışma sonucu yaralı ele geçirilen ve öldürülen Topal Osman’ın başsız bedeni Ulus Meydanı’nda sallanırken, geçici Seçim Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapıldı. Bir hafta sonra Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk(A-RMH) Cemiyeti Başkanı sıfatıyla, Meclis’teki A-RMH Grup’unun Halk Fırkası’na dönüştürüleceğini belirten ‘Dokuz Umde Beyannamesi’ni açıkladı:

  1 — Hâkimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir. Bu değişmez düsturumuzdur.

  2 — Teşrinisani 1338 (Kasım 1922) kararıyle saltanat mülgadır. Hu­kuk hâkimiyet ve hükümrani, gayri kâbili terk ve tecezzi ve ferag (terk edilmez, parçalanmaz ve devredilmez) olmak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi olan Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiçtir.

  3 — Memlekette emniyet ve asayişin muhafazası en mühim vazifemizdir.

  4 — Mahkemelerimizin süratle adaleti dağıtması temin edilecektir.

  5 — iktisadî kalkınma temin edilecektir.

  6 — Halkın askerlik müddeti azaltılacaktır.

  7 — ihtiyat zabitlerinin (Yedek subaylar) istikbali temin edilecektir.

  8 — Memurlar meselesinin tespit ve ikmali, halk işlerinin çabuk neticelenmesi.

  9 — Harap yerlerimizin sür’atle imarı.
  ... hepinizi sevmiyorum