1. 1.
    nüfus artışını ve nüfus yoğunlaşmasını ekonomik ve sosyal kalkınmanın kalkınmanın en önemli gerekliliği olduğu savunulan politik terim. doğum artışının taraftarıdırlar. pozitivist düşüncenin babası comte bir pro-natalist yani doğum yanlısı idi.
    ... herkes kendi derdinde
  2. 2.
    iki çocuğa kadar olacak yanlıdır. çokluk sadece bokluktur. çokluk çökertir. sayıca çok olmak kurtarsaydı araplar vs kahraman olurlardı. binini getirsen bir türk vs çıkmaz.
    ... selia