1. 1.
    değişik bir deneyimdir. hepimiz yaşadık aslinda ama unuttuk...
    2 ... erectof
  2. 2.
    duyanın, ebelerimizin jet sosyete mensubu olduklarını sanacakları sorunsala dikkat çeker.
    1 ... monk of monkmountain