1. 1.
    ejnebi adetidir. yapılmaması gerekir.
    -2 ... leyte