1. 1.
  Hepsi türk devletleridir. Masal değil, gerçek.

  Hısn-ı Keyfâ Artukluları: 1101-1231 Artuk’un oğlu Sokman tarafından Hısn-ı Keyfâ (Hasankeyf) ve yakın çevresinde kurulmuştur.

  29. Mardin Artukluları: 1108 yılında Artuk’un oğlu ilgazi tarafından Mardin ve çevresinde kurulmuştur. 1408 yılma kadar hüküm sürmüşlerdir.

  30. Harput Artukluları: En kısa Ömürlü olan Artuklu devletlerinden biridir. 1185-1233 tarihlerinde Elazığ ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

  31. Saltuklular: Anadolu’da kurulmuş olan 4 Türk devletinden biridir. Erzurum ve çevresinde 1092-1202 yıllan arasında hüküm sürmüştür.

  32. Mengücekler: Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir. Erzincan ve çevresinde 1118-1228 yıllan arasında hüküm sürmüşlerdir.

  33. Danişmendliler: Sivas ve Divriği çevresinde hüküm sürmüş, Anadolu Selçuklu devletlerinden biridir (1092-1178).

  34. Sökmenler (Ahlatşahlar) Devleti: 1110-1207 yılları arasında Van Gölü havzasında hüküm sürmüş bir Türk devleti

  35. Dilmaç Oğulları Beyliği: 1084-1394 tarihleri arasında Erzen ve Bitlis çevresinde hüküm sürmüş bir Türk devleti.

  36. Yınal Oğullan Beyliği: 1098-1183 yılları arasında, Diyarbakır ve çevre¬sinde hüküm sürmüşlerdir.
  #28222238 :)