1. 1.
    doğu slavlarının kökeni, kiev knezliğine dayanmaktadır. kiev knezliği 882 yılında slav kavimlerinin kurmuş olduğu bir devlettir. moğolların istilasına kadar hükmünü sürdüren knezlik altınorda hanlığının egemenliğinde tarih sahnesinden silinmiştir.

    altınorda sonrası bir diğer knezliğin (bkz: moskova knezliği) altında tekrar birleşen doğu slavları için artık altın bir çağ gelecektir.

    doğu slavları bugün ukrayna ve Rus halklarının atası olarak bilinmektedir.
    2 ... semaatsiz