1. 1.
    bakın türkiye'nin her bölgesinden vatan haini bulursunuz ama burada bu-la-maz-sı-nız.

    çünkü sizler vatan haini potansiteline sahip yörelerin kölesisiniz.

    itaat edin.
    1 -3 ... non posso amare