1. 1.
  Konfüçyüs, buda, laotse gibi filozofların öncülük yaptığı felsefi akımları barından düşünce akımıdır.

  Konfüçyüs erken yaşta 6 marifeti öğrenmiş ve başlarda ufak tefek memuriyetlere atandıktan sonra felsefeye yoğunlaşmıştır
  (bkz: 6 marifet)
  Konfüçyüs, öğrencileri ile birlikte geçmiş Çin filozof ve bilginlerinin yazılarını bir araya getirmeye çalışmış; onların çabası sonucu “Beş Klasik ve 4 kitap adı verilen 2 koleksiyon ortaya koymuştur
  (bkz: dört kitap ve 5 klasik)

  Etik felsefesiyle ilgilenmiş, düşüncesinde yalnızca insan, insan-toplum ilişkisine yoğunlaşmış ve geleneklerine bağlı kalarak hiyerarşik bir felsefi düzen oturtmaya çalışmıştır.

  Ona göre, insan ilişkilerinde birbirine itaat etmesi gereken gruplar şunlardır:
  Vatandaş: Hükümdarına itaat etmeli
  Genç: Yaşlıya itaat etmeli
  Kadın: Kocasına itaat etmeli
  Çocuklar: Ana-babaya itaat etmelidir

  Konfüçyüs'e göre erdeme ulaşmanın yolu bilgiden geçer. insan, hayatı boyunca alçak gönüllülüğünü koruyarak, yeni şeyler öğrenmeye çaba göstermelidir.

  "Buda Gotama Buda, MÖ 563-483 arasında Hindistan'da yaşadığı tahmin edilen ruhani öğretmen ve Budizm'in kurucusu. Doğduğunda adı Sidarta Gautama'dır. Prens Sidarta ya da Śākyamuni adlarıyla da anılır. Budistler tarafından tüm dünyada Buda olarak kabul edilir.(vikipedia)"
  (bkz: budizm)

  "Lao tsu;Lao Çince 'yaşlı', tsu da 'hoca', 'bilge' demektir. Tao Te Chinr kitabının yazarı bilge Laotsudur.Taoizmin kurucusu kabul edilen, önemli bir Çin filozofudur.(sözkimin alıntı)."
  (bkz: taoizm)

  Bu akımlar genel olarak humanizm ve etik felsefesiyle şekillenmiştir. Çoğu öğreti olarak kabul edilmiş ve hayatın bir katlanma olduğunu varsaymışlardır.
  1 ... daimonisay