1. 1.
    kamu ihale kanunda 4964 sayılı Kanunla yapılan ve 15 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle olağan ihale usulü olmaktan çıkartılmış, ivedi hallerde ve niteliği itibariyle ihale komisyonu kurulmasına gerek görülmeyen harcamalrda kullanılan harcama yöntemidir. doğrudan temin usulü ile harcama yapılacak durumlar kamu ihale kanununun 22. maddesinde sayılmıştır. doğrudan temin usulünde ihale yönteminin aksine ihale komisyonu kurulmaz. idarenni görevlendireceği personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılır. bu durumda rekabet ve şeffaflık ilkesinin ihlal edildiği, rekabetin sağlanmasının personelin insiyatifine kaldığı açıktır. zaten bu uygulama kamu ihale kanunu nu kucağında bulan akp iktidarının kanunda açtığı gediklerden birisidir ve kanunun çıkarılma amacı ve genel muhtevasıyla çelişmektedir.
    1 ... dis guclerin oyunu
  2. 2.
    herşeyden önce doğrudan temin usulü bir ihale değil temin usulüdür.
    ... dis guclerin oyunu